Kalkulátor BMI

Počítání BMI neboli body mass index je vlastně svým způsobem zábavná hloupost. Kdysi se myslelo, že to je dobrá metoda na vypočítání poměru tělesné hmotnosti. Dnes se ale ví, že to tak jednoduché není. Váhová rozmezí u BMI jsou uváděna podle průměrného člověka s jakýmsi údajným ideálním složením těla. Vůbec ale nebere v úvahu kvalitu svalové hmoty a hustotu kostí. Takže se může lehce stát, že sportovec s vybudovaným svalstvem a pevnými kostmi se bude podle BMI pohybovat v rozmezí nadváhy, zato člověk s celkem chabým svalstvem a s relativně nebezpečným množstvím tuku se může pohybovat podle BMI stále ještě v rozmezí normální hmotnosti. To platí pro všechny věkové kategorie.

Na druhou stranu někdy se můžeme setkat s člověkem, který je sice samý sval, ale břicho má vypouklé od vnitřního tuku. Mnohem směrodatnější je tedy údaj o procentu tělesného tuku nebo o obvodu pasu. Od množství tuku v těle (především toho vnitřního) jsou odvislá mnohá zdravotní rizika včetně infarktu, diabetes, vysokého krevního tlaku a podobně. Procento tělesného tuku vám nejpřesněji změří lékař. BMI je k tomuto účelu sice používanou, ale nedobrou pomůckou, podává jen takový hrubý orientační údaj.

Nicméně vypočítat si BMI je pro mnoho z nás zábavné. Každý víte, jestli sportujete nebo ne a tím spíš můžete vědět, jestli jste na tom hůř, než vám BMI ukazuje, nebo jestli jste v normě. Sice je celkem relativní hranice mezi normální váhou a nadváhou, ale pokud vám BMI ukazuje podvýživu nebo naopak obezitu, tak asi něco v nepořádku bude. Protože i budování svalové hmoty, nebo snaha o štíhlost má v rámci optimálního zdraví nějaké hranice a všeho moc škodí.

Pro vypočítání BMI se používá vzorec: váha v kg / výška2 v metrech. Jako výsledek se uvádějí následující hodnoty: 15 a méně je silná podvýživa, 15 – 18,5 podvýživa, 18,5 – 25 normální váha, 25 – 30 nadváha, 30 – 40 obezita a víc než 40 je silná obezita. Za ideální BMI rozmezí se považuje 22 – 24,5 při existenci solidního svalstva.

Kalkulátor BMI

Výška (cm)

Váha (kg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *